Multifunkcionalna kapsula za celo telo sa dodatnom opcijom čistog kiseonika za telo i lice.
Terapija se sprovodi potpuno prirodno – svetlošću, toplot

OXI KAPSULA

Postavljeno Pre 11 meseca.


https://docs.google.com/presentation/d/1KaW5IMa6vB-cxaY4Y0JFLxrjHH3-RrJ0Oyix_9MKvJ4/edit?usp=sharing
NAJNOVIJA ALPHA LED OXY LIGHT SPA KAPSULA JE NAPREDNA MULTIFUNKCIONALNA KAPSULA ZA CELO TELO SA DODATNOM OPCIJOM CISTOG KISEONIKA ZA TELO I LICE .
TERAPIJA SE SPROVODI POTPUNO PRIRODNO – SVETLOŠĆU, TOPLOTOM I KISEONIKOM. OVA KISEONIČKA KAPSULA TRETIRA ORGANIZAM TERAPIJSKI, SA 99-TO PROCENTNIM KISEONIKOM. OSOBA SVE VREME I PREKO TELA ALI I UDISANJEM, DOBIJA VAZDUH IZ KOG SU ELIMINISANI SVI SASTOJCI POPUT UGLJEN MONOKSIDA, DIOKSIDA, AZOTA I KONCENTRUJE KISEONIK NA 99 ODSTO. ISTOVREMENO, NA CELO TELO SVE VREME DELUJE INFRACRVENA SUVA TOPLOTA. NA KOŽU DELUJE I SVETLOST SA ČETIRI TALASNE DUŽINE BLIZU INFRACRVENOG SPEKTRA, JER TA SVETLOST POTPOMAŽE DA HRANLJIVI SASTOJCI I LEKOVITA SREDSTVA MNOGO DUBLJE PRODRU KROZ KOŽU, KOMBINUJUĆI PRETHODNO NAVEDENI KISEONIK I TOPLOTU.