Multifunkcionalna kapsula za celo telo sa dodatnom opcijom čistog kiseonika za telo i lice.
Terapija se sprovodi potpuno prirodno

OXI KAPSULA

Postavljeno Pre 4 godinea.

https://docs.google.com/presentation/d/1KaW5IMa6vB-cxaY4Y0JFLxrjHH3-RrJ0Oyix_9MKvJ4/edit?usp=sharing


Najnovija Alpha Led Oxy Light Spa kapsula je napredna multifunkcionalna kapsula za celo telo sa dodatnom opcijom čistog kiseonika za telo i lice .

Terapija se sprovodi potpuno prirodno – svetlošću, toplotom i kiseonikom. Ova kiseonička kapsula tretira organizam terapijski, sa 99-to procentnim kiseonikom. Osoba sve vreme i preko tela ali i udisanjem, dobija vazduh iz kog su eliminisani svi sastojci poput ugljen monoksida, dioksida, azota i koncentruje kiseonik na 99 odsto. Istovremeno, na celo telo sve vreme deluje infracrvena suva toplota. Na kožu deluje i svetlost sa četiri talasne dužine blizu infracrvenog spektra, jer ta svetlost potpomaže da hranljivi sastojci i lekovita sredstva mnogo dublje prodru kroz kožu, kombinujući prethodno navedeni kiseonik i toplotu.